GÖTEBORGS REVYHISTORIA.

Från Axel Engdahl till Sten-Åke Cederhök
Niels Carno berättar, visar bilder och spelar upp musikinslag.


Cederhök Emy Hagman Engdahl Hagateatern Hagateatern
Majorna